Maurício F. Aniche

  • TU Delft e-mail: M[dot]FinavaroAniche [at] tudelft [dot] nl (related to TU Delft stuff)
  • Adyen e-mail: mauricio [dot] aniche [at] adyen [dot] com (related to Adyen stuff)
  • Personal e-mail: mauricioaniche [at] gmail [dot] com (anything else)
  • Twitter: @mauricioaniche
  • LinkedIn: mauricioaniche